Dla mężczyzny kobiety są tym, czym żagle dla żaglowca - nie popłynie bez nich. Jacques Chardonne

przekątne rombu mają 2.5dm i 6cm

aaaaeutrofiaaaaa

Temat: ROMB i czworokąt z środków boków
Jeśli kąt ostry rombu ma miarę , to krótsza przekątna dzieli go na 2 trójkąty równoboczne. bok rombu ma długość równą tej przekątnej, czyli 6cm. a) Bok rombu i połowy jego przekątnych tworzą trójkąt prostokątny. d- dłuższa przekątna rombu z twierdzenia Pitagorasa: b) Nazwij romb ABCD, gdzie AC to krótsza przekątna. E- środek boku AB, F- środek boku BC, G- środek boku ... boku BD i równy jego połowie. analogicznie- w trójkącie BCD odcinek GH jest równoległy do BD i równy jego połowie. Stąd Sąsiednie boki czworokąta EFGH są równoległe do przekątnych rombu. Są...
Źródło: forum.zadania.info/viewtopic.php?t=13544Temat: pomocy!!!!
... podstawa jest romb o przekatnych dlugosci 6cm i 8cm,ktorego przekatna sciany bocznej tworzy z krawedzia podstawy kat o mierze 45 stopni. zad.3 Do sklepu dostarczono 136kg maki,co stanowi 12/17 calej dostawy.Ile...
Źródło: forum.zadania.info/viewtopic.php?t=593


Temat: aa pomóżcie.! zadania z graniastosłupów
mam takie dwa zadania: 1) podstawą graniastoslupa prostego jest rownoleglobok o bokach 6 cm i 8 cm oraz kacie ostrym 60 stopni. krótsza przekątna graniastoslupa tworzy z plaszczyzna podstawy kąt 45 stopni. oblicz pole powierzchni calkowitej i objętosc graniastosłupa. 2) podstawą graniastosłupa prostego jest romb o boku a= 6cm i kącie alfa= 60 stopni. Krawędź boczna graniastoslupa b=12 cm. oblicz pc i...
Źródło: forum.zadania.info/viewtopic.php?t=2728


Temat: wielosciany - 3 zadania
3 Oblicz pole pow. całkowitej graniastosłupa prostego, którego podstawa jest romb o przekątnych długości 6cm, 8cm, a przekątna ściany bocznej ma długość 11cm. Pozdrawiam serdecznie.
Źródło: forum.zadania.info/viewtopic.php?t=6624


Temat: Graniastosłupy i ostrosłupy.
Bardzo proszę o rozwiązanie tych zadań: Zad1.Oblicz pole powierzchni i objętość czworościanu foremnego o krawędzi 10cm. Zad2.Podstawą graniastosłupa jest romb o przekątnych 6cm i 8cm. Krótsza przekątna graniastosłupa ma 10zm. Oblicz pole tego graniastosłupa. Zad.3 W ostrosłupie prawidłowym trójkątnym krawędź podstawy ma 6cm. Krawędź boczna ostrosłupa tworzy z płaszczyzną podstawy kąt 60st. Oblicz objętość tego ostrosłupa. Zad.4 POle powierzchni całkowitej ostrosłupa prawidłowego czworokątnego jest 96cm2, a krawędź podstawy ma 6cm dł. Oblicz objętość tego ostrosłupa.
Źródło: forum.zadania.info/viewtopic.php?t=11504


Temat: Oblicz V i Pc
" />Zad. 1 Oblicz V i Pc graniastosłupa prostego o podstawie rombu. Przekątne rombu mają 12cm i 1,6dm, a przekątna ściany bocznej tworzy z krawędzią podstawy kąt 30(stopni) Zad. 2 W ostrosłupie prawidłowym trójkątnym wysokość podstawy ma 6cm, a kąt między ścianą boczną a płaszczyzną podstawy ma 60(stopni). Oblicz V i Pc. Zad. 3 Oblicz Pc i V stożka w którym tworząca...
Źródło: matematyka.pl/viewtopic.php?t=200706


Temat: Granistosłup.. 5 zadań.
... a pole powierzchni całkowitej wynosi 94. 5. Oblicz objętość i pole powierzchni graniastosłupa, którego podstawą jest romb o przekątnych długości 6cm i 8cm, którego przekątna ściany bocznej tworzy z krawędzią podstawy...
Źródło: matematyka.pl/viewtopic.php?t=178879


Temat: Zadania z kątami
" />zad. 1 Oblicz: sumę kątów w dziewięciokącie foremnym zad.2 Przekątne prostokąta przecinają się pod kątem . Oblicz kąt, jaki tworzą z krótszym bokiem tego prostokąta. zad.3 Przekątna prostokąta ma 10cm i tworzy z dłuższym bokiem kąt . Oblicz kąt między przekątnymi i długości obu boków prostokąta. zad.4 W rombie o boku 6cm kąt ostry ma . Jakie miary maja pozostałe kąty? Oblicz wysokość tego rombu.
Źródło: matematyka.pl/viewtopic.php?t=93701


Temat: Obwód rombu
" />e - jedna przekątna f - druga przekątna jedna przekatna jest o 6cm dłuższa od drugiej zatem : pole tego rombu jest równe 56 zatem : a - bok rombu korzystam z Twierdzenia Pitagorasa (przekątne rombu przecinają się w połowie pod kątem prostym) :
Źródło: matematyka.pl/viewtopic.php?t=100917


Temat: Figury Płaskie -Plik Zadań /3gm
jest równy 46. Jedna podstawa ma 6, a druga jest od niej o 2 dłuższa. Oblicz pole tego trapezu. 5.Dłuższa przekątna trapezu prostokątnego ma 10 cm. Podstawy trapezu mają odpowiednio 6cm...
Źródło: matematyka.pl/viewtopic.php?t=158847


Temat: Równoległobok, trapez równoramienny, romb, czworokąt
" />1. W równoległoboku ABCD wysokość DE ma 8cm i dzieli bok AB na odcinki dłgości: |AE| = 4,5cm, |EB| = 6cm. Oblicz długości przekątnych tego równoległoboku. 2. W równoległoboku ABCD ... przekątnych rombu b) długość odcinków, na jakie punkt styczności okręgu z rombem dzieli bok tego rombu. 4. Jedna przekątna rombu ABCD jest o 25% krótsza od drugiej. Obrazem rombu ABCD w podobieństwie o skali 2 jest romb A1B1C1D1, którego suma długości przekątnych wynosi 56. Oblicz długość boku rombu ABCD 5.W czworokąt ABCD można wpisać okrąg oraz|AB| = 5cm i |CD| = 13cm....
Źródło: matematyka.pl/viewtopic.php?t=144795


Temat: Pola powierzchni graniastosłupów
Drugi bok równoległoboku jest od tej przekątnej dwa razy dłuższy. Oblicz pole powierzchni bocznej tego graniastosłupa. 4.Ściana boczna graniastosłupa prawidłowego trójkątnego jest prostokątem, którego bok jest równy 6cm, a przekątna ma długość 1dm. Oblicz pole powierzchni całkowitej tego graniastosłupa z dokładnością do 1cm kwadratowego. Ile rozwiązań ma to zadanie? 5.Narysuj siatkę graniastosłupa prostego o podstawie rombu, w którym bok ma 1cm, a...
Źródło: matematyka.pl/viewtopic.php?t=196041


Temat: Kilka krótkich zadań;romb
dłuższa przekątna jest równa 10 cm,a kąt rozwarty 120 stopni . Oblicz pole i obwód rombu. 4.Oblicz pole rombu, ktorego bok jest rowny 13cm,a krotsza przekatna 10cm. 5.Obwod rombu jest rowny 20cm,a jedna z przekątnych 6cm.Oblicz wysokosć i pole rombu.
Źródło: matematyka.pl/viewtopic.php?t=61394


Temat: Zadania z polami figur
" />2. kąt ostry tego rombu ma 60 stopni, krótsza przekątna dzieli romb na dwa trójkąty równoboczne o boku 10cm, z wzoru na pole trójkąta równobocznego wyjdzie: 1. 16cm to podstawa, wysokość liczysz z trójkąta 90 45 45, w którym przeciwprostokątna to będzie krótszy bok równoległoboka mający 6cm czyli wysokość wyjdzie , więc pole
Źródło: matematyka.pl/viewtopic.php?t=96865


Temat: zadania z graniastosłupów
" />Bradzo prosze o pomoc w rozwiazaniu tych zadan:) W graniastosłupie prawidłowym czworokątnym długość krawędzi podstawy wynosi a=4cm. Oblicz pole powierzchni i objętość graniastosłupa, jeśli przekątna bryły jest nachylona do płaszczyzny podstawy pod kątem 60 stopni. W graniastosłupie prawidłowym trójkątnym o krawędzi a=5cm, przekątna ściany bocznej jest nachylona do płaszczyzny podstawy pod kątem 45 stopni. Oblicz objętość, pole powierzchni i długość wszystkich krawędzi bryły. Przekrój przekątny graniastosłupa prawidłowego czworokątnego jest kwadratem o polu=36cm kwadratowych. Oblicz pole powierzchni i objętość bryły. Podstawą graniastosłupa prostego jest romb.Przekątne rombu mają 6cm i 8cm długości.Krótsza przekątna graniastosłupa...
Źródło: matematyka.pl/viewtopic.php?t=110380


Temat: bryły obrotowe
jest równoległobok o bokach 6cm i 8cm. kąt ostry między tymi bokami ma miarę . Krawędź boczna graniastosłupa długości 10 cm jest nachylona do płaszczyzny podstawy pok kątem . oblicz objętość...
Źródło: matematyka.pl/viewtopic.php?t=142794


Temat: Trygonometria, parabole, romby.
kąt ostry ma miarę 60 st. b) kąt rozwarty ma miarę 150 st. c) przekątne mają równe długości: d) jedna przekątna jest dwa razy dłuższa od drugiej 7. Pole trójkąta o bokach długości 6cm i 10cm, oraz o kącie 30st. między tymi bokami jest równe: a) b) c) d) 8. Pominę 9. Pominę 10. też bo to wielomiany:P
Źródło: matematyka.pl/viewtopic.php?t=203531


Temat: 3 zadania, graniastosłupy
" />1. Zadanie Ostrosłup prawidłowy czworokątny przecięto płaszczyzną zawierającą przekątną podstawy i równoległą do krawędzi bocznej. Krawędź podstawy ma długość a , natomiast krawędź boczna ma długość b. Oblicz pole otrzymanego przekroju. 2. Zadanie Wyznacz pole powierzchni całkowitej prawidłowego ostrosłupa sześciokątnego , którego wysokość ściany bocznej ma długość k, a promień okręgu wpisanego w podstawie r. 3. Zadanie Podstawą ostrosłupa jest romb o przekątnych długości 6cm i 8cm wysokość ostrosłupa ma 1 cm długości. Spodek wysokości ostrosłupa jest punktem przecięcia się przekątnych. Oblicz pole powierzchni bocznej ostrosłupa. Tutaj mi się udało obliczyć bok...
Źródło: matematyka.pl/viewtopic.php?t=25353


Temat: Figury geometryczne na płaszczyźnie
obwód i miary kątów otrzymanego czworokąta zad.3 Krótsza przekątna rombu ma długość 6cm, a kąt ostry rombu ma miarę 60 st. Środki kolejnych boków rombu połączono odcinkami. a)oblicz długość drugiej przekątnej rombu b)oblicz obwód i miary kątów otrzymanego czworokąta
Źródło: matematyka.pl/viewtopic.php?t=130212


Temat: Miary kątów
" />Mam kilka zadań z którymi sobie nie radzę... I. Oblicz miary kątów rombu o przekątnych długości 6cm i 9 cm. Wynik podaj z dokładnością do 1 stopnia. II. Znajdź obwód i pole trójkąta równoramiennego o długości10dm i mierze kąta między ramionami 50 stopni. Wynik podaj z dokładnością do 1 dm. III. Podstawą prostopadłościanu jest kwadrat o boku 2 cm. Krawędź boczna ma długość cm. Znajdź miarę kąta zawartego między krawędzią boczną a przekątną prostopadłościanu. Wynik podaj z dokładnością do 1 stopnia. Bardzo proszę o pomoc.
Źródło: matematyka.pl/viewtopic.php?t=122896


Temat: Pole prostokata i obwod rombu
" />1. bok - x drugi bok - 0,65x obw - 2*x + 2*0,65x = 3,3x 3,3x = 19,4 (dm) x ~ 5,9 a więc drugi bok to 0,65 * 5,9 ~ 3,8 P= 5,9 * 3,8 = 22,42 (dm[2] ) -- 10 mar 2010, o 16:58 -- 2. 1 przekatna - 12cm 2 przekatna - 2/3 *12cm = 8cm P=1/2 * 12cm *8cm = 48cm [2] bok rombu: 6cm [2] + 4cm [2] = x[2] 52cm = x[2] x= 2 pierwiastki z 13 Obw= 4x = 8 pierwiastkow z 13
Źródło: matematyka.pl/viewtopic.php?t=184921


Temat: prostopadłościany i graniastosłupy, zadanie klasa IIIg.
" />Byłabym wdzięczna jeśli ktoś rozwiązałby przynajmniej 1 lub 2. mam z tego klasówkę i muszę się tego nauczyć ): Dzięki z góry!~ 1.Podstawa graniastosłupa jest romb. Wysokość graniastosłupa ma długość 12 cm, Dłuższa przekątna graniastosłupa jest nachylona do płaszczyzny podstawy pod kątem alfa=45 stopni, a krótsza pod kątem beta=60 stopni. Oblicz długość krawędzi podstawy, odp. cm 2.W prostopadłościanie o podstawie kwadratowej stosunek pola podstawy do pola ściany bocznej wynosi 1 : 2. Przekątna prostopadłościanu ma długość cm. Oblicz długość krawędzi. odp. 3cm, 3 cm, 6cm 3. W prostopadłościanie o podstawie kwadratowej stosunek pola powierzchni bocznej do sumy pól obu podstaw wynosi 3, a pole powierzchni całkowitej jest równe 128 dm^. Oblicz długość krawędzi tego prostopadłościanu. odp.4dm, 4dm, 6dm 4. Krawędzie podstawy prostopadłościanu mają długość 4 cm i 3 cm, a długość wysokości prostopadłościanu jest równa 5 cm. Oblicz długość przekątnej prostopadłościanu i miarę kąta między tą przekątną a płaszczyzna podstawy. odp. d=5 pierwiastek z...
Źródło: matematyka.pl/viewtopic.php?t=93384


Temat: Graniastosłupy - objętość i pole
" />1)Dłuższa przekątna graniastosłupa prawidłowego sześciokątnego ma długość 12 cm i jest nachylona do płaszczyzny podstawy pod kątem 60 stopni. Oblicz objętość i pole. 2)Oblicz pole powierzchni całkowitej graniastosłupa prostego którego podstawą jest romb o przekątnych 6cm i 8cm. A przekątna ściany bocznej ma 11cm.
Źródło: matematyka.pl/viewtopic.php?t=143882


Temat: 8 zadań z graniastosłupem.
1. W graniastosłupie prawidłowym czworokątnym przekątna o długości d=12cm tworzy z krawędzią podstawy kąt o mierze = 30 stopni. Oblicz objętość i pole powierzchni bocznej tego graniastosłupa. 2. W graniastosłupie prawidłowym czworokątnym przekątna podstawy tworzy z przekątną ściany bocznej wychodzącą z tego samego wierzchołka kąt o mierze . Wiedząc, że sin = oraz przekątna ściany bocznej ma długość d=10cm oblicz objętość i pole powierzchni całkowietej graniastosłupa. 3. W graniastosłupie prawidłowym czworokątnym, przekątna ściany bocznej o długości d=6cm tworzy z podstawą kąt o mierze = 30stopni. Oblicz objętość i pole powierzchni całkowitej tego graniastosłupa. 4. W graniastosłupie prawidłowym trójkątnym długość promienia okręgu wpisanego w podstawę wynosi r=12cm. Wiedząc, że przekątna ściany bocznej graniastosłupa tworzy z płaszczyzną podstawy kąt o mierze =60stopni oblicz objętość i pole powierzchni całkowitej graniastosłupa. 5. W graniastosłupie prawidłowym trójkątnym długość promienia okręgu wpisanego w podstawę wynosi R=12cm. Wiedząc, że przekątna ściany bocznej graniastosłupa tworzy z krawędzia boczną kąt o mierze =60stopni oblicz objętość i pole powierzchni całkowitej graniastosłupa. 6. W graniastosłupie prawidlowym sześciokątnym najdłuższa przekątna tworzy z płaszczyzną podstawy kąt o mierze . Wiedząc, że tg = oraz wysokość ściany bocznej ma długość 6cm oblicz objętość i pole powierzchni całkowitej tego graniastosłupa. 7. W graniastosłupie prawidłowym sześciokątnym krótsza przekątna podstawy ma długość 6 cm i towrzy z krótszą przekątną graniastosłupa kąt o mierze = 30stopni. Oblicz objętość i pole powierzchni bocznej tego graniastosłupa. 8. Podstawą graniastosłupa prostego jest romb o boku długości 12cm i kącie ostrym o mierze = 60stopni. Krótsza przekątna graniastosłupa tworzy z...
Źródło: forum.zadania.info/viewtopic.php?t=10221


Temat: ROMB i czworokąt z środków boków
Krótsza przekątna rombu ma długość 6cm, a kąt ostry rombu ma miarę 60 st. Środki kolejnych boków rombu połączono odcinkami. a)oblicz długość drugiej przekątnej rombu b)oblicz obwód i miary kątów otrzymanego...
Źródło: forum.zadania.info/viewtopic.php?t=13544


Temat: Zadania z geometrią
" />12. Bok rombu ma 6cm długości, a dłuższa przekątna 6/3 cm(sześć pierwiastków z trzech). Oblicz pole i miarę kąta rozwartego tego rombu. 15. W trapezie prostokątnym ramię długośći 4 cm tworzy z krótszą podstawą długości 6cm kąt 120stopni. Oblicz pole i obwód.
Źródło: matematyka.pl/viewtopic.php?t=35201


Temat: graniastosłupy. pole powierzchni i objętość.
" />1. W graniastosłupie prawidłowym czworokątnym przekątna o długości d=12cm tworzy z krawędzią podstawy kąt o mierze = 30 stopni. Oblicz objętość i pole powierzchni bocznej tego graniastosłupa. 2. W graniastosłupie prawidłowym czworokątnym przekątna podstawy tworzy z przekątną ściany bocznej wychodzącą z tego samego wierzchołka kąt o mierze . Wiedząc, że sin = oraz przekątna ściany bocznej ma długość d=10cm oblicz objętość i pole powierzchni całkowietej graniastosłupa. 3. W graniastosłupie prawidłowym czworokątnym, przekątna ściany bocznej o długości d=6cm tworzy z podstawą kąt o mierze = 30stopni. Oblicz objętość i pole powierzchni całkowitej tego graniastosłupa. 4. W graniastosłupie prawidłowym trójkątnym długość promienia okręgu wpisanego w podstawę wynosi r=12cm. Wiedząc, że przekątna ściany bocznej graniastosłupa tworzy z płaszczyzną podstawy kąt o mierze =60stopni oblicz objętość i pole powierzchni całkowitej graniastosłupa. 5. W graniastosłupie prawidłowym trójkątnym długość promienia okręgu wpisanego w podstawę wynosi R=12cm. Wiedząc, że przekątna ściany bocznej graniastosłupa tworzy z krawędzia boczną kąt o mierze =60stopni oblicz objętość i pole powierzchni całkowitej graniastosłupa. 6. W graniastosłupie prawidlowym sześciokątnym najdłuższa przekątna tworzy z płaszczyzną podstawy kąt o mierze . Wiedząc, że tg = oraz wysokość ściany bocznej ma długość 6cm oblicz objętość i pole powierzchni całkowitej tego graniastosłupa. 7. W graniastosłupie prawidłowym sześciokątnym krótsza przekątna podstawy ma długość 6 cm i towrzy z krótszą przekątną graniastosłupa kąt o mierze = 30stopni. Oblicz objętość i pole powierzchni bocznej tego graniastosłupa. 8. Podstawą graniastosłupa prostego jest romb o boku długości 12cm i kącie ostrym o mierze = 60stopni. Krótsza przekątna graniastosłupa tworzy...
Źródło: matematyka.pl/viewtopic.php?t=193791


Temat: podobieństwo czworokątów
" />Długość boku rombu ABCD wynosi 4cm, a kąt ostry ma miarę 60stopni. W rombie EFGH wysokość ma 9cm, a krótsza przekątna ma 6cm. Wykaż, że romb EFGH jest podobny do rombu ABCD, i oblicz skalę tego podobieństwa. Proszę o pomoc.
Źródło: matematyka.pl/viewtopic.php?t=155238


Temat: zadanko
" />Pisze nowy temat bo w tamtym nikt nie odpowiedział =P Zad.1. Pole rombu wynosi 6cm', jedna z przekątnych ma długość 6 cm. Jaką długość ma druga przekątna?
Źródło: matematyka.pl/viewtopic.php?t=72201


Temat: obwod rombu
" />Oblicz obwod rombu wiedzac, ze jego pole wynosi , a krotsza przekatna ma dlugosc 6cm.
Źródło: matematyka.pl/viewtopic.php?t=100170


Temat: zadanie z graniastosłupem
" />Oblicz pole powierzchni całkowitej graniastosłupa prostego,którego podstawa jest romb o przekątynych dł 12cm i 6cm a przekątna ściany ma dł 22cm. Proszę o pomoc.
Źródło: matematyka.pl/viewtopic.php?t=28275


Temat: Wzroy skróconego mnożenia w zadaniach tekstowych
... obwód i pole tego trapezu, jeżeli jego ramię jest o 4 cm dłuższe od wysokości. 14. Oblicz bok, obwód i pole rombu, w którym dłuższa przekątna wynosi 8cm, a bok rombu...
Źródło: matematyka.pl/viewtopic.php?t=32708


Temat: Romb
" />Zad.1. Pole rombu wynosi 6cm', jedna z przekątnych ma długość 6 cm. Jaką długość ma druga przekątna?
Źródło: matematyka.pl/viewtopic.php?t=72198Archiwum

Cytat


Dobra matka jest więcej warta, niż stu nauczycieli. George Herbert
Ad libitum (ad lib) - do woli; czyń jak uważasz; improwizuj.
Ja nie szukam, ja znajduję. Pablo Picasso (1881 - 1973)
Daj mi właściwe słowo i odpowiedni akcent, a poruszę świat. Joseph Conrad
Gdy nie potrafi się atakować myśli, atakujemy jego autora Paul Valery (1871-1945), francuski poeta i eseista.